Obchodní podmínky

26.7.2016

Všeobecné obchodní podmínky se řídí platnými zákony České republiky

 

Provozovatel: Milan Čonka

Kyjovská 637

348 15 Planá, CZ

IČ:12863661

DIČ:CZ6209020774    

                                                                                                                                                                                                                                  Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na městském úřadě v Tachově pod číslem jednacím ZIV/13/12/JS

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.axxilon.eu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

 

1.0  Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující  je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

1.1 Objednání zboží

Přes e-shop: www.axxilon.eu

E:    milan.conka@axxilon.eu

M.: +420 720 100 262

Ve chvíli odeslání objednávky  Vám na vaší e-mailovou adresu automaticky oznámíme souhrn objednávky.

Při zadání objednávky e-mailem, vám  potvrzujeme přijetí objednávky na žádost zákazníka.

 

1.2 Platební podmínky

Hotově na dobírku

Hotově při osobním odběru (

Doklad o zaplacení, je zasílán společně s objednávkou.

 

1.3 Doprava a dodání zboží

GEIS PARCEL CZ  s.r.o.

 

Balík do ruky:

 

Celková hmotnost do 30 Kg

Cena dopravného a balného 147 Kč s dobírkou.

Expedujeme dle potřeby a nebo domluvy.

Termín dodání: obvykle následující den.

Cena je s DPH 21% a v rámci celé ČR.

 

Poznámka:

jestli máte vlastního dopravce, můžete si zajistit dopravu přes svého dopravce.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               do30

Svoji objednávku můžete stornovat  do 120 min. od jejího odeslání  telefonicky (sms) na tel. 720100262 nebo na E:milan.conka@axxilon.eu

 

Od této chvíle však není možné objednávku stornovat. Objednávka se zpracovává  je již na cestě k Vám.

Dopravce vás bude kontaktovat. V tuto chvíli si můžete vzájemně dohodnout čas a místo doručení, které vám bude vzájemně vyhovovat.

 

1.4 Nepřevzetí zásilky

V případě nevyzvednutí, či odmítnutí již odeslané zásilky, je objednavatel povinen zaplatit prodávajícímu všechny náklady spojené s dopravou tam i zpět včetně balného, doběrečného atd. Částka je odvislá od objednané služby. Při běžné objednávce bez expresních příplatků činí 500,00 Kč bez DPH. Faktura bude zaslána se splatností 5 dní od jejího vyhotovení.

 

1.5 Uživatelský účet

V našem on-line obchodě se nakupuje bez registrace. Kupující           objednává zboží  přímo z webového rozhraní obchodu.

Viz. bod 1.1

Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivé údaje.

 

1.6 Uzavření kupní smlouvy

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením, a že s nimi v plné míře souhlasí.

Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplněného objednávkového formuláře) podává návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na e-mailovou adresu kupujícího.

 

1.7 Práva a povinnosti smluvních stran

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmíkami.

 

1.8 Reklamace

Reklamované zboží zašlete spolu s fakturou zpět na naši adresu, předem nás informujte e-mailem nebo telefonem. Zjevné vady oznamuje zákazník ihned po obdržení zboží, dodavatel zašle nové zboží výměnou nebo, dodavatel vrátí celou zaplacenou částku za poškozené zboží.Skryté vady zákazník reklamuje do 7 dnů ode dne dodání zboží. S ohledem na charakter zboží je zákazník povinen dodržovat dodavatelem uvedené infomace o produktu a jeho použití. Pokud zákazník nedodrží tyto podmínky, nebude dodavatel na pozdější reklamaci brát zřetel.

 

1.9 Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.Formulář pro odstoupení smlouvy.doc.Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání).

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Náklady spojené s vrácením zboží nese v plné výši kupující.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu.

 

2.0  Ochrana osobních údajů

Všechny osobní údaje zákazníků jsou důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační či dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně jakékoliv jiné údaje, jež kupující uvede (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami elektronického obchodu www.axxilon.eu a že je neposkytne třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Milan Čonka, majitel

 

 

Pokud jste nenalezli odpovědi  na svoje otázky, zeptejte se přímo na e-mailové adrese:milan.conka@axxilon.eu